adidas Consortium Gazelle Sneaker Exchange "Alife x Starcow"

164.99 ლარი
Adidas
CM7999
გაყიდვაშია
+
დამტკიცების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით 555-22-85-33 ან facebook.com/mantis.ge


კაცის ფეხსაცმლის ზომები

ქართული ზომა FR ზომა US ზომა UK ზომა სანტიმეტრები
38 FR-39⅓ US-6.5 UK-6 24.0
39 FR-40 US-7 UK-6.5 25.0
40 FR-41⅓ US-8 UK-8 25.5
41 FR-42 US-8.5 UK-8 26.5
42 FR-43⅓ US-9.5 UK-9 27.5
43 FR-44 US-10 UK-9.5 28.0
44 FR-45⅓ US-11 UK-10.5 29.0
45 FR-46 US-11.5 UK-11 29.5

ქალის ფეხსაცმლის ზომები
ქართული ზომა FR ზომა US ზომა UK ზომა სანტიმეტრები
35 FR-36 US-5 UK-3.5 22.5
36 FR-37⅓ US-6 UK-4.5 23.0
37 FR-38 US-6.5 UK-5 24.0
38 FR-39⅓ US-7.5 UK-6 25.0
39 FR-40 US-8 UK-6.5 25.5
40 FR-41⅓ US-9 UK-7.5 26.5

1. მომხმარებელი ვალდებულია პროდუქცია შეამოწმოს ადგილზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში საჩივრები არ განიხილება.

2. შპს "მანტის.ჯი" ვალდებულია მომხმარებლის მიერ წინასწარ გადახდილი თანხა დააბრუნოს იმ შემთხვევაში, თუ:

  • ა) მომხარებლის მიერ გამოწერილი პროდუქტი არ ჩამოვიდა;
  • ბ) მომხმარებლის მიერ გამოწერილი და შესაბამისად ჩამოსული პროდუქტი არ ემთხვევა გამოწერილს;
  • გ) მომხმარებლის მიერ გამოწერის დროს დაფიქსირებული ზომები არ ემთხვევა შესაბამისად ჩამოსული პროდუქციის ზომებს;
  • დ) მომხმარებლის მიერ გამოწერილი პროდუქტი და შესაბამისად ჩამოსული პროდუქტი დაზიანებულია;
  • ე) მომხმარებლის მიერ მობრუნებულ პროდუქტს უნდა იყოს ისეთივე კონდიციაში, როგორიც მიღების მომენტში.

3. პროდუქტის დაბრუნების ტრანსპორტირების ხარჯებს სრულად ფარავს მომხმარებელი.

4. შპს "მანტისი" ვალდებულია მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი თანხა დაუბრუნოს პროდუქტის მიბრუნებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში.

მსგავსი პროდუქცია